लीसेस्टर सिटी स्क्वाड नंबर

लीसेस्टर सिटी एफसी प्रीमियर लीग प्लेयर्स स्क्वाड नंबर 1994-95 से 2022-23

होम प्रीमियर लीग प्रीमियर लीग क्लब | लीसेस्टर एफसी | प्रीमियर लीग दस्ते

एलसीएफसी प्रीमियर लीग युग के दौरान लीसेस्टर सिटी दस्ते संख्या: 1994-95 से 2022-23 लीसेस्टर खिलाड़ियों के दस्ते की संख्या प्रत्येक सीज़न के लिए सूचीबद्ध है और लीसेस्टर खिलाड़ियों को देखने के लिए स्क्रॉल किया जा सकता है जिन्होंने लीसेस्टर नंबर 10, लीसेस्टर नंबर 1, वर्डी किट नंबर, फोफाना पहना था। एलसीएफसी प्रीमियर लीग सीज़न के लिए किट नंबर और सभी लीसेस्टर सिटी किट नंबर।

लीसेस्टर सिटी एफसी प्रीमियर लीग स्क्वाड नंबर 1994-95 से 2022-23
#1994-951996-971997-981998-991999-20002000-012001-022003-042014-152015-162016-172017-182018-192019-202020-212021-222022-23#
1गैविन वार्डकेविन पूलेकेसी केलरकेसी केलरटिम फूलटिम फूलटिम फूलइयान वॉकरकास्पर शमीचेलकास्पर शमीचेलकास्पर शमीचेलकास्पर शमीचेलकास्पर शमीचेलकास्पर शमीचेलकास्पर शमीचेलकास्पर शमीचेलडैनी वार्ड1
2साइमन ग्रेसनसाइमन ग्रेसनगैरी रोवेटगैरी रोवेटएंडी इम्पेरिची दे लतेरिची दे लतेलुइस हर्नांडेज़डैनी सिम्पसनडैनी सिम्पसनजेम्स जस्टिनजेम्स जस्टिनजेम्स जस्टिनजेम्स जस्टिन2
3माइक व्हिटलोमाइक व्हिटलोफ्रैंक सिंक्लेयरफ्रैंक सिंक्लेयरफ्रैंक सिंक्लेयरफ्रैंक सिंक्लेयरफ्रैंक सिंक्लेयरपॉल कोनगेस्कीबेन शिल्वेलबेन शिल्वेलबेन शिल्वेलबेन शिल्वेलवेस्ले फोफानावेस्ले फोफाना3
4जिमी विलिसोजूलियन वाट्सजूलियन वाट्सगेरी टैगगार्टगेरी टैगगार्टगेरी टैगगार्टगेरी टैगगार्टडेनियल ड्रिंकवाटरडेनियल ड्रिंकवाटरडेनियल ड्रिंकवाटरSağlar SöyüncüSağlar SöyüncüSağlar SöyüncüSağlar SöyüncüSağlar Söyüncü4
5स्टीव वाल्शस्टीव वाल्शस्टीव वाल्शस्टीव वाल्शस्टीव वाल्शएलन रोजर्सक्रेग हिग्नेटवेस मॉर्गनवेस मॉर्गनवेस मॉर्गनवेस मॉर्गनवेस मॉर्गनवेस मॉर्गनवेस मॉर्गनरयान बर्ट्रेंडरयान बर्ट्रेंड5
6मार्क रॉबिन्समजी इज़्ज़ेटमजी इज़्ज़ेटमजी इज़्ज़ेटमजी इज़्ज़ेटमजी इज़्ज़ेटमजी इज़्ज़ेटमजी इज़्ज़ेटमैथ्यू अपसनरॉबर्ट हुथरॉबर्ट हुथरॉबर्ट हुथजॉनी इवांसजॉनी इवांसजॉनी इवांसजॉनी इवांसजॉनी इवांस6
7जूलियन जोआचिमनील लेनननील लेनननील लेनननील लेननमैट जोन्समैट जोन्सकीथ गिलेस्पीडीन हैमंडडीन हैमंडअहमद मूसाडेमराई ग्रेडेमराई ग्रेडेमराई ग्रेडेमराई ग्रे (एस जनवरी -21)हार्वे बार्न्सहार्वे बार्न्स7
8मार्क ब्लेकस्कॉट टेलरस्कॉट टेलरस्कॉट टेलरस्टेन कोलेमोररोबी सैवेजरोबी सैवेजलिलियन नालिसोमैथ्यू जेम्समैथ्यू जेम्समैथ्यू जेम्सकेलेची इहेनाचोकेलेची इहेनाचोयूरी टिलेमैनयूरी टिलेमैनयूरी टिलेमैनयूरी टिलेमैन8
9इवान रॉबर्ट्सस्टीव क्लेरिजएमिल हस्कीडैरेन एडीडैरेन एडीलेस फर्डिनेंडजेमी वर्डीजेमी वर्डीजेमी वर्डीजेमी वर्डीजेमी वर्डीजेमी वर्डीजेमी वर्डीजेमी वर्डीजेमी वर्डी9
10मार्क ड्रेपरगैरी पार्करगैरी पार्करगैरी पार्करडैरेन एडीजेम्स स्कोक्रॉफ्टजेम्स स्कोक्रॉफ्टएंडी किंगएंडी किंगएंडी किंगजेम्स मैडिसनजेम्स मैडिसनजेम्स मैडिसनजेम्स मैडिसनजेम्स मैडिसन10
11इयान ऑरमंड्रोयडएमिल हस्कीएमिल हस्कीस्टीव गप्पीस्टीव गप्पीस्टीव गप्पीडेनिस समझदारजॉर्डन स्टीवर्टमार्क अलब्राइटनमार्क अलब्राइटनमार्क अलब्राइटनमार्क अलब्राइटनमार्क अलब्राइटनमार्क अलब्राइटनमार्क अलब्राइटनमार्क अलब्राइटनमार्क अलब्राइटन11
12रिचर्ड स्मिथमार्क रॉबिन्ससाइमन रॉयससाइमन रॉयसपॉल ब्रूकरबेन हैमरेबेन हैमरेबेन हैमरेडैनी वार्डडैनी वार्डडैनी वार्डडैनी वार्डएलेक्स स्मिथिस12
13केसी केलरअरनार गुनलाग्ससनअरनार गुनलाग्ससनअरनार गुनलाग्ससनस्टीफन फ्रायंडडैनियल अमर्त्यडैनियल अमर्त्यइस्लाम स्लिमानी  13
14निकी मोहनकॉलिन हिलरोबी सैवेजरोबी सैवेजरोबी सैवेजकैलम डेविडसनकैलम डेविडसनकैलम डेविडसनरॉबर्ट हुथNgolo Kantéबार्टोज़ कपुस्तकाएड्रियन सिल्वारिकार्डो परेराकेलेची इहेनाचोकेलेची इहेनाचोकेलेची इहेनाचोकेलेची इहेनाचो14
15ब्रायन केरीपोंटस कोमार्कपोंटस कामर्कीपोंटस कामर्कीफिल गिलक्रिस्टडेमियन डेलानेएलन रोजर्सजेफरी श्लुप्पजेफरी श्लुप्पजेफरी श्लुप्पहैरी Maguireहैरी Maguireहार्वे बार्न्सहार्वे बार्न्स  15
16फ्रैंक रोलिंगस्टुअर्ट कैंपबेलस्टुअर्ट कैंपबेलस्टुअर्ट कैंपबेलस्टुअर्ट कैंपबेलइयान वॉकरडैनी कोयनेटॉम लॉरेंसअलेक्जेंडर ड्रैगोविचफ़िलिप बेन्कोविक्फ़िलिप बेनकोविच (एल)16
17स्पेंसर प्रायरस्पेंसर प्रायरचार्ली मिलरस्टीफन ओक्सस्टीफन ओक्समैट जोन्सडैनी सिम्पसनडैनी सिम्पसनडैनी सिम्पसनएल्डिन जकुपोविकएल्डिन जकुपोविकअयोज पेरेज़अयोज पेरेज़अयोज पेरेज़अयोज पेरेज़17
18गैरी पार्करमैट इलियटमैट इलियटमैट इलियटमैट इलियटमैट इलियटमैट इलियटमैट इलियटलियाम मूरलियाम मूरडैनियल अमर्त्यडैनियल अमर्त्यडैनियल अमर्त्यडैनियल अमर्त्यडैनियल अमर्त्यडैनियल अमर्त्य18
19कॉलिन हिलरॉबर्ट उलाथोर्नरॉबर्ट उलाथोर्नरॉबर्ट उलाथोर्नपॉल मर्फीएस्टेबन कंबियासोलेडी क्रामरीसेंगिज engnderएडमोला लगमैन19
20डेविड ओल्डफील्डइयान मार्शलइयान मार्शलइयान मार्शलइयान मार्शलट्रेवर बेंजामिनट्रेवर बेंजामिनट्रेवर बेंजामिनटॉम हॉपरशिनजी ओकाजाकीशिनजी ओकाजाकीशिनजी ओकाजाकीशिनजी ओकाजाकीहमजा चौधरीहमजा चौधरीहमजा चौधरीपटसन डाका20
21ली फिल्पोटोजेमी लॉरेंसग्राहम फेंटनग्राहम फेंटनडीन स्ट्रीजजैकब लॉरसेनरिकार्डो स्किमकाज़ौमाना बकायोगोरॉन-रॉबर्ट ज़िलरविसेंट इबोराविसेंट इबोरारिकार्डो परेरारिकार्डो परेरारिकार्डो परेरा21
22जेमी लॉरेंसनील लुईसपेग्यू अर्फेक्साडपेग्यू अर्फेक्साडपेग्यू अर्फेक्साडअडे अकिंबियिकपॉल डिकोवपॉल डिकोवगैरी टेलर-फ्लेचरडेमराई ग्रेडेमराई ग्रेमैथ्यू जेम्समैथ्यू जेम्समैथ्यू जेम्सकीरनान ड्यूस्बरी-हॉलकीरनान ड्यूस्बरी-हॉल22
23एमिल हस्कीसैम मैकमोहनसैम मैकमोहनरिचर्ड क्रेसवेलजॉर्डन स्टीवर्टटॉमी राइटलियोनार्डो उलोआलियोनार्डो उलोआलियोनार्डो उलोआएड्रियन सिल्वाएड्रियन सिल्वाजननिक वेस्टरगार्डजननिक वेस्टरगार्ड23
24नील लुईसस्टीव गप्पीस्टीव गप्पीएंडी इम्पेएंडी इम्पेएंडी इम्पेएंडी इम्पेली मॉरिसएंथनी नॉकएर्टनाथन डायरनैम्पलिस मेंडीनैम्पलिस मेंडीनैम्पलिस मेंडीनैम्पलिस मेंडीनैम्पलिस मेंडीनैम्पलिस मेंडी24
25डेविड लोवस्टुअर्ट विल्सनस्टुअर्ट विल्सनस्टुअर्ट विल्सनस्टुअर्ट विल्सनजूनियर लुईसजूनियर लुईसमैट हीथकॉनराड लोगानविल्फ्रेड नादीदीविल्फ्रेड नादीदीविल्फ्रेड नादीदीविल्फ्रेड नादीदीविल्फ्रेड नादीदीविल्फ्रेड नादीदी25
26फिल गीस्टुअर्ट कैंपबेललार्स-गुन्नार कार्लस्ट्रैंडली मार्शलली मार्शलजूनियर लुईसरियाद महरेज़रियाद महरेज़रियाद महरेज़रियाद महरेज़डेनिस प्रीतडेनिस प्रीतडेनिस प्रेत (एल)डेनिस प्रीत26
27ली एलिसनजस्टिन हैरिंगटनटोनी कोटेटीटोनी कोटेटीटोनी कोटेटीब्रायन डीनस्टीव गप्पीमार्सिन वासिल्व्स्कीमार्सिन वासिल्व्स्कीमार्सिन वासिल्व्स्कीफुसेनी दिबाटेफुसेनी दिबाटेटिमोथी केस्टेन27
28नील मैसीसाशा लेनहार्टस्टीव वेनलॉकलॉरी डडफील्डलॉरी डडफील्डमैट हीथपीटर कैनेरोईसाई फुचेसईसाई फुचेसईसाई फुचेसईसाई फुचेसईसाई फुचेसईसाई फुचेस  28
29सैम मैकमोहनपॉल हाइडस्टीफन ओक्सस्टीफन ओक्सस्टीफन ओक्सडेमियन डेलानेमैथ्यू पाइपरजैक बारम्बीयोहन बेनालौनेयोहन बेनालौनेयोहन बेनालौनेयोहन बेनालौने29
30इयान थॉम्पसनइयान एंड्रयूजइयान एंड्रयूजइयान एंड्रयूजमाइकल प्राइसमाइकल प्राइसमाइकल प्राइसतोमी पेट्रेस्कुजेम्स पियर्सनबेन शिल्वेलजॉर्ज थॉमसलेटन न्दुकवु  30
31स्कॉट यूस्टेसइयान एंड्रयूजएडम स्मिथकैलम एल्डररचिद घेज़लरचिद घेज़लराशिद ग़ज़ल (एल)डेनियल इवर्सन31
32रसेल हुल्टजॉन होजेसमैथ्यू पाइपरजॉन स्टीवेन्सनबिली मैकिनलेमार्क श्वार्जरमार्क श्वार्जरहार्वे बार्न्सकीरनान ड्यूस्बरी-हॉल (एल)32
33केविन पूलेमार्टिन फॉक्समार्टिन फॉक्सइयान एंड्रयूजमार्टिन रीव्सबेन थैचरमाइकल कैनगोखान इनलेरफुसेनी दिबाटेबार्टोज़ कपुस्तकाल्यूक थॉमसल्यूक थॉमसल्यूक थॉमस33
34डैनी थॉमसनिकोलस प्रीटमाइकल कैनजोश नाइटजोश नाइटफ़िलिप बेन्कोविक्लुईस ब्रंटे34
35केविन एलिसनजॉन एश्टनडेविड न्यूजेंटजैकब बेलीथसेड्रिक किप्रजोश गॉर्डनकैलम एल्डरएल्डिन जकुपोविकएल्डिन जकुपोविकएल्डिन जकुपोविक35
36टॉमी राइटजो डोडूइलियट मूरएडमिरल मस्क्वे  36
37थियो ज़ागोरकिसोथियो ज़ागोरकिसोथियो ज़ागोरकिसोलेटन न्दुकवुएंडी किंगएंडी किंगएतान फतहुग  37
38टॉमी गुडविनटॉमी विलियमसनमार्कस बेंटोहैरी पानायियोटौमैटी माइल्सहमजा चौधरीहमजा चौधरीख़न्या लेशबेलाठाकगालो लशाबेलावोंते डेली-कैंपबेल38
39क्रिस वुडआंद्रे ओलुकानमीडेरनेल जॉनसनडेरनेल जॉनसनडेरनेल जॉनसनडारनेल जॉनसन (एल)  39
40लेडी क्रामरीडेनियल इवर्सनडेनियल इवर्सनविक्टर जोहानसनविक्टर जोहानसनमिशेल क्लार्क   वान्या मरकल-मदिवाडुआ40
41जॉनी मैडिसनमैक्स ब्रैमलीमैक्स ब्रैमलीसैम ह्यूजेस  41
42एडम हैरिसनकैमरन येट्सराइस डेविसराइस डेविसकैलम राइटबाउबरी सौमरेबाउबरी सौमरे42
43कैमरन येट्सजकुब स्टोल्ज़ास्कीजकुब स्टोल्ज़ास्कीजोश एपियाहजोश एपियाहशेन फ्लिन43
44निकोस दाबीज़ासोरयान वॉटसनडेविड डोमेजोराइस डेविसवोंते डेली-कैंपबेलअली रेघबाअली रेघबासैमी ब्रेब्रुक44
45टिम मैककैनटिम मैककैननिक पॉवेल (?)लियांड्रो मार्टिससैम ह्यूजेसजॉर्ज हेर्स्टजॉर्ज हर्स्ट (एल)जॉर्ज हर्स्ट (एल)जॉर्ज हर्स्ट (एल)45
46जॉर्डन स्टीवर्टजॉर्डन स्टीवर्टब्रैंडन फॉक्सहबीब मकंजुलाकैलम राइटकैलम राइटवोंते डेली-कैंपबेलकैलम हुल्मे46
47फिक बोलकियालियांड्रो मार्टिसजोश एपियाहजोश एपियाहदर्राघ ओ'कॉनर केसी मैकएटेर47
48एडमिरल मस्क्वेफिक बोलकियालैमिन शेरिफकेल्विन उघेलुम्बाकैलम हुल्मेथनवत सुंगचिट्ठावोनथनवत सुंगचिट्ठावोन48
49जोश नाइटराउल उचेकीरन ड्यूस्बरी-हॉलटायरेस शेडटायरेस शेड (एल)49
50हमजा चौधरीजोश देबयोएलेक्स Pașcanuदर्राघ ओ'कॉनरसिदनी तवारेससिदनी तवारेस टेरेल पेनांट50
51कैरो मिशेलकॉनर वुडकैलम हुल्मेजकुब स्टोल्ज़ास्कीजकुब स्टोल्ज़ास्कीजकुब स्टोल्ज़ास्की51
52लेटन न्दुकवुरयान लॉफ्टडेम्पसी अर्लॉट-जॉनइस्तिन ह्यूजेसइस्तिन ह्यूजेस52
53डेरनेल जॉनसनजोश एपियाहलुई रामसेटायरेस शेडशेन फ्लिनशेन फ्लिनएतान फतहुग53
54राउल उचेलैमिन शेरिफराउल उचेकॉनर टीएडम लेदर्सवान्या मरकाली कियान पेनांटे54
55जोश देबयोकीरन ड्यूस्बरी-हॉलटायरेस शेडअली रेघबाकेसी मैकएटेरकेसी मैकएटेरकेसी मैकएटेर55
56कॉनर वुडएलेक्स Pașcanuकैरो एडवर्ड्स-जॉनल्यूक थॉमसजॉनसन ग्याम्फीटेरेल पेनांटटेरेल पेनांट56

रेफरी: लीसेस्टरट्रांसफरमार्क;  फुटबॉल दस्ते 

होम प्रीमियर लीग प्रीमियर लीग क्लब

एएफसी बोर्नमाउथ स्क्वाड नंबर
एएफसी बोर्नमाउथ प्लेयर्स स्क्वाड नंबर
शस्त्रागार दस्ते नंबर
आर्सेनल एफसी प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
एस्टन विला स्क्वाड
एस्टन विला एफसी स्क्वाड नंबर
ब्रेंटफोर्ड प्लेयर्स स्क्वाड नंबर
ब्रेंटफोर्ड एफसी प्लेयर्स स्क्वाड नंबर
ब्राइटन स्क्वाड नंबर
ब्राइटन एंड होव एल्बियन प्लेयर्स स्क्वाड नंबर
चेल्सी स्क्वाड नंबर
चेल्सी खिलाड़ियों के दस्ते नंबर
क्रिस्टल पैलेस स्क्वाड नंबर
क्रिस्टल पैलेस एफसी प्लेयर्स स्क्वाड नंबर
एवर्टन दस्ते
एवर्टन प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
फुलहम एफसी स्क्वाड नंबर
फ़ुलहम एफसी प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
लीड्स यूनाइट स्क्वाड नंबर PL
लीड्स यूनाइटेड प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
लीसेस्टर सिटी स्क्वाड नंबर
लीसेस्टर सिटी एफसी प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
लिवरपूल स्क्वाड नंबर
लिवरपूल एफसी प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
मैन सिटी स्क्वाड नंबर
मैनचेस्टर सिटी प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड
मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड नंबर
न्यूकैसल स्क्वाड नंबर
न्यूकैसल यूनाइटेड प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
नॉटिंघम वन ईपीएल दस्ते
नॉटिंघम फ़ॉरेस्ट एफसी प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
साउथेम्प्टन स्क्वाड नंबर
साउथेम्प्टन खिलाड़ियों के दस्ते नंबर
टोटेनहम स्क्वाड नंबर
टोटेनहम हॉटस्पर एफसी प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
वेस्ट हैम यूनाइटेड स्क्वाड नंबर
वेस्ट हैम यूनाइटेड एफसी प्लेयर्स स्क्वॉड नंबर
भेड़ियों के दस्ते संख्या
भेड़ियों के खिलाड़ियों के दस्ते की संख्या
विज्ञापन

अभिलेखागार
शीर्ष पर वापस जाएँ